Public Health Collaboration Studie Höst 2022

Grupp 3, Studie på behandling vid självdiagnosticerad socker/matberoende

Bakgrund till studien 

Idag finns det ingen forskning som möjliggör jämförelse eller validering av olika behandlingsstrukturer eller resultat för tillfrisknande från självdiagnosticerad mat/sockerberoende. Följaktligen är behandling av socker/matberoende splittrad och o-koordinerad och regleras inte på något sätt.

WHO har fått en ansökan om att störningar på grund av skadlig användning av livsmedel ska ingå i deras 11:e revision av den internationella klassifikation av sjukdomar (ICD-11). Vi förväntar oss att ett framgångsrikt resultat av denna ansökan kommer att leda till ett behov av formaliserade och reglerade behandlingsalternativ för patienter. I väntan på detta resultat ser The Public Helath Collaboration i Storbritannien bristen på vetenskapligt grundat forskning i detta.

Denna forskningsstudie har därför initierats av Public Health Collaboration för att registrera data och utvärdera 3 behandlingsprogram för patientgrupper i olika länder. Detta för att se resultat på ett vetenskapligt sätt, i syfte att offentliggöra resultatet formellt. All för att främja användbara behandlingsstrukturer, verktyg och tillgängliggöra utbildningsmaterial för hälso och sjukvårdspersonal.

Ett deltagande i studien gör att du som deltagare går in i  ett 2-årigt program med utbildning och återfallsprevention för självdiagnostiserade matberoende. Detta omfattar: 12 veckors grundutbildning online och 24 mdrs återfallsprevention. Programmet du deltar i blir då den svenska grenen av den internationella studien anordnat och organiserat av Public Health Collaboration i Storbritannien. Storbritannien och USA bidrar också med grupper i behandling för denna studie.

I Sverige har vi satt igång 3 grupper - en under hösten 2021, och en vardera vår och höst 2022. Vi planerar inte med fler grupper som underlag för studien. Däremot så använder vi grunderna i detta upplägg i vår ordinarie verksamhet - så vi jobbar alltså evidensbaserat utifrån upplägget för studiens behandlingsform, och med dokumenterat effekt.


Läs den första rapporten 

Första rapporten med analys av de första inkomna data och resultat är mycket spännande läsning. Detta publiserades i Frontiers in psychiatry i september 2022 och har väckt stort internationellt intresse

Aktiviteter

Frida Och Charlotte LevaSockerfri

Välkommen till oss här på Leva Sockerfri

Sedan 2016 bedriver vi behandling vid sockerberoende. Vi erbjuder landets mest kompletta behandlingsutbud, med primärbehandling och återfallsprevention online, samt kurser med boende på plats i Linköping. Vi erbjuder en kombination till dig som även innehåller möjligheten för dig att lägga in dig en vecka. Detta för att du, under en tid, ska få lugn ifrån vardagen och lära dig nya strategier för ett liv utan tankebesatthet kring maten och frid i sinnet.

Hos oss får du en bas i struktur, gemenskap och kunskap - tillsammans hjälper vi dig att hitta och utveckla just dina friskfaktorer som gör att du kan kliva in i ett långsiktigt tillfrisknande i stället för ständiga bantningskurer och kontrollförlust kring maten.

Är du osäker kan du alltid börja med att läsa vår bok - lär dig leva sockerfri eller boka ett 30 minuters samtal

Välkommen in i gemenskapen önskar vi

   Frida och Charlotte